Úvod Výhody liečby Indikácia Dĺžka terapie Ceny prenájmu Kontakt Klinické štúdie

Terapia založená na dôkazoch

Výňatok z nedávno publikovanej metaanalýzy prof. Kirschnera:
„Vďaka celkovým priznaným výhodám musia byť v dnešnej dobe pomôcky pre súvislý pasívny pohyb používané ako základný liečebný prostriedok (...) u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, pretože boli pozorované jasné liečebné výhody (...).“

Výňatok z otvorenej prospektívnej randomizovanej klinickej multicentrickej štúdie zahŕňajúce pacientov s masívnou ruptúrou rotátorovej manžety:
„Dosiahli sa štatisticky významné výsledky potvrdzujúce nadradenosť kombinovanej terapie zahŕňajúcej CPM a fyzioterapiu versus terapie založenej len na fyzioterapii.
■ v skupine CPM bolo 90 ° abdukcie dosiahnutá oveľa skôr
■ pacienti v skupine CPM boli schopní sa skôr zapojiť do pracovných úloh
■ terapia CPM výrazne znížila bolesť
■ nebol žiadny náznak komplikácií alebo nebezpečenstvo v dôsledku terapie CPM v domácom prostredí. "

* Výsledky metaanalýzy, Kirschner, P. (2004): „CPM – Continuous Passive Motion: Behandlung verletzter und operierter Kniegelenke mit Mitteln der passiven
Bewegung. Metaanalyse der gegenwärtigen Literatur“ Der Unfallchirurg, Band 107, 4/04
** Výsledky otevřené prospektivní randomizované klinické multicentrické studie – studijní centra: Klinik und Poliklinik für Orthopädie der Universität zu Köln: P. Eysel,
D. P. König, J. W. P. Michael; Stiftung Orthopädische Universitätsklinik, Heidelberg: M. Loew, M. Rickert; Klinikum Rechts der Isar, München: A. Imhoff, V. Martinek,
S. Braun; DRK Klinikum Westend, Berlin; B. Dreithaler, C. Koch; Arcus Sportklinik, Pforzheim: M. Speck, L. Bös, A. Bidner; Klink am Ring, Köln: S. Preis, F. Windgasse, J. Bernholt, T. Rudolph, N. Bernards; Praxis Dr. Hübscher, Kaufbeuren: Dr. Hübscher
„Effektivität der postoperativen Behandlung mit CPM-Bewegungsschienen in Kombination mit krankengymnastischer Therapie im Vergleich zu ausschließlich krankengymnastischer Therapie bei Patienten mit vollständiger Ruptur der Rotatorenmanschette“

Copyright © 2012 Požičovňa motodlah Artromot | webmaster - MK software